GDPR

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Detta inkluderar även enskilda firmor.

Vilka personuppgifter in och varför?

I samband med att ni kontaktar oss via kontaktformuläret uppger ni ert namn och e-post. Dessa använder vi enbart för att hålla kontakten med er och för att kunna svara på era frågor och funderingar.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Företaget som samlar in personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är huvudansvariga för att samla in korrekt information, informera dig om dina rättigheter och hantera eventuella önskemål om datautdrag eller borttagning. Fortnox har som personuppgiftsbiträde ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus. För mer detaljer om roller och skyldigheter, se Datainspektionens sida om dataskyddsförordningen.

Hur länge sparas min information?

Informationen vi samlar in om er sparas enbart så länge det är nödvändigt för ändamålet med personuppgiftbehandlingen. När ändamålet är uppfyllt, d.v.s. att ert ärendet är avklarat raderas eller anonymiseras personuppgifterna.

Mina rättigheter

Som privatperson är dina viktigaste rättigheter att:
1. få tillgång till dina personuppgifter
2. få felaktiga personuppgifter rättade
3. få dina personuppgifter raderade
4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
5. invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
6. flytta personuppgifterna.

Hur gör jag för att utnyttja mina rättigheter?

Kontakta oss via e-post: [email protected]